Máy móc thiết bị

 • Chúng tôi sở hữu 1 hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại nhất của Đức và Nhật. Từ khâu xử lý nguyên vật liệu đến xuất thành phẩm đều sử dụng thiết bị đồng bộ, đảm bảo cao nhất về chất lượng và giảm giá thành. 
 • Danh sách máy móc

  Stoll Computerized flat knitting machines- made in Germany

  • 3GG         x 8  pcs
  • 5GG         x 4  pcs
  • 3,5.2GG  x 8  pcs
  • 14GG        12pcs

  Shima Seiki Computerized flat knitting machines- made in Japan

  • 7GG        16 pcs
  • 12GG       22 pcs
  • 14GG       40 pcs

  Total: 106 flat knitting machines

  Circular knitting machines : 30 machines 9gg

  Linking machines

  • 200 sets for all kinds of gauge

  Sewing machines: 

  • 27 machines

  Overstich:

  • 16 machines

  Needle detector:

  • 1 machine: Hashima

  Color checking cabinet:

  • 1 cabinets