Tổ May

Chúng tôi có một chính sách chất lượng. Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi giới thiệu độc lập Đội Quản lý chất lượng (IQCT).  
 
Nỗ lực của chúng tôi là sản xuất áo, mũ len chất lượng cao của các phong cách khác nhau với mục đích để có đủ khách hàng.

 

Tổ may